Notariusz Koszalin
ul. Piłsudskiego 5
75-509 Koszalin


Kancelaria Notarialna Wojciech Laskowski w Koszalinie

Kancelaria notarialna Wojciecha Laskowskiego w Koszalinie świadczy usługi notarialne zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku "Prawo o notariacie". Wojciech Laskowski świadczy profesjonalne usługi notarialne, pełniąc zawód zaufania publicznego.

 Oferujemy zdobytą przez wiele lat doświadczenia wiedzę i zapewnia dyskrecję, indywidualne podejście do każdego klienta, rzetelność, fachowość oraz pełne zaangażowanie w wykonywane czynności. Obowiązek dochowania tajemnicy notarialnej traktujemy w naszej kancelarii priorytetowo. Czynności notarialne wykonywane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

 Notariusz dba, aby wykonywane czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów oraz innych osób, dla których mogą one powodować różne skutki prawne. Jest bezstronnym urzędnikiem państwowym i jego zadaniem jest upewnienie się, że obie strony przed zawarciem umowy rozumieją jej treść. Notariusz oferuje różne usługi, m.in. sporządzanie aktów notarialnych, wyciągów dokumentów i poświadczeń, spisywanie protokołów, przechowywanie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych, a także wykonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Serdecznie zapraszamy do naszej kancelarii.
Kancelaria Notarialna Wojciech Laskowski
ul. Piłsudskiego 5
75-509 Koszalin

poczta:
notariusz-koszalin@wp.pl

tel. 94 346 04 08

kom. 604 752 044