W przypadku gdy notariusz Wojciech Laskowski otrzyma od Państwa informacje stanowiace dane osobowe, będzie z nich korzystał wyłacznie do celów zwiazanych z realizacja czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie.
Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiazków wynikajacych z odrębnych przepisów zwiazanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sadowych i podatku). Działania Notariusza podejmowane sa na podstawie przepisów prawa nakładajacych na niego obowiazki zwiazane z wykonywana funkcja i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO). Szczegółowy zakres obowiazków Notariusza definiuja przepisy prawa powszechnie obowiazujacego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zmianami. Jeżeli będa Państwo mieli zastrzeżenia zwiazane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będa informacji będacych Państwa danymi osobowymi, moga Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej Notariusza Wojciecha Laskowskiego wskazany powyżej lub zwrócić się ze skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Formularz Kontaktowy

  Kancelaria Notarialna Wojciech Laskowski
  ul. Piłsudskiego 5
  75-509 Koszalin

  poczta:
  notariusz-koszalin@wp.pl

  tel. 94 346 04 08

  kom. 604 752 044
  Kancelaria Notarialna Wojciech Laskowski
  ul. Piłsudskiego 5, 75-509 Koszalin
  tel. 94 346 04 08, kom. 604 752 044