Notariusz Koszalin
ul. Piłsudskiego 5
75-509 Koszalin

Notariusz  przyjmuje:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9-17

Do zakresu świadczonych przez naszą Kancelarię usług należą:

* sporządzanie aktów notarialnych,

* sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

* sporządzanie poświadczeń,

* doręczanie oświadczeń,

* spisywanie protokołów,

* sporządzanie protestów weksli i czeków,

* prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

* sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,

* sporządzanie na życzenie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

* sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Kancelaria Notarialna
Wojciech Laskowski
ul. Piłsudskiego 5
75-509 Koszalin

poczta:
notariusz-koszalin@wp.pl

tel. 94 346 04 08

kom. 604 752 044
Kancelaria Notarialna Wojciech Laskowski
ul. Piłsudskiego 5, 75-509 Koszalin
tel. 94 346 04 08, kom. 604 752 044